Việt Mỹ D14 – CB300

245,000  232,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: cây

😛 Đơn giá: Việt Mỹ D14 – CB300 trong nội thành_ Giá: 215.000đ/cây

0903595049
0903595049