Hoà Phát D8-CB240

19,400 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: kg

😛 Đơn giá: Sắt Hoà Phát D8-CB240 trong nội thành_ Giá: 19.400đ/kg

0903595049
0903595049