HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1:  Tìm kiếm sản phẩm  đang có như cầu tại các  mục, danh  sách sản phẩm và thanh menu ngang phía dưới

Bước 2: Kích vào sản phẩm, chọn số lượng

Bước 3: Thêm vào giỏ hàng

Bước 4: Điền thông tin trên