Hoà Phát D12-CB300

229,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: cây

😛 Kích thước : 11.7m/cây

😛 Đơn giá: Sắt Hoà Phát D12-CB300 trong nội thành_ Giá: 229.00đ/cây

0903595049
0903595049