Cát Xây

300,000  290,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: m khối

😛 Đơn giá cát xây trong nội thành

  • 200.000/ khối

(chúng tôi không cam kết cát sạch 100 phần trăm , vì cát lấy tại sông và bãi . chúng tôi ko kiểm soát được)

0903595049
0903595049