Hoà Phát D16-GR40

350,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: cây

😛 Kích thước : 11,7m/cây

😛 Đơn giá: Sắt Hoà Phát D16-GR40 trong nội thành_ Giá: 350.00đ/cây

0903595049
0903595049