Xi Măng Đồng Lâm PC40

1,500,000  1,490,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Cách vị trí xe đỗ 5m

😛 Đơn giá xi măng Đồng Lâm pc40 : 1.490.000/tấn

😛 Đi chuyến xe 5 tấn

0903595049
0903595049