Ngói Chạc 4

Ngói chạc 4

Dùng để lợp ở đỉnh nơi 4 mái giao nhau

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049