Ngói Nóc

Ngói nóc

Dùng để lợp nóc, nơi giao nhau giữa 2 mái

Số lượng 3,5viên/met dài

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049