Ngói Chữ T

Ngói chữ T

Dùng để lợp ở nơi 2 sóng mái giao nhau tạo thành góc vuông 

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049