Gạch Bông Gió Trắng – MS01

20,000  19,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Viên

Giá gạch bông gió

  • Trắng: Dưới 50 viên giá 20.000/Viên
    Trên 50 viên giá 18.000/viên

  • Xi măng: Dưới 50 viên giá 17.000/viên    

                        Trên 50 viên giá 15.000/viên

0903595049
0903595049