Gạch Bông Gió Trắng BG 113

25,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Viên

Giá gạch bông gió

  • Trắng: giá 25.000/Viên
  • Xi măng: giá 20.000/viên  
0903595049
0903595049