CRC-04- inox 304

380,000  280,000 

 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

   – Đơn vị tính: Cái

   – Kích thước: 37x43cm

   – Chất liệu: Inox 304

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén 1 hộc : 280.000/cái

0903595049
0903595049