KC 04 ( KT 60X30 )

1,650,000  1,280,000 

Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Cái

😛 Đơn giá  : Kệ Chén  (inox 304)

kt :60×30 cm : 1.280.000 cái

kt : 70×30 cm  : 1.440.000cái

kt :80×30 cm  : 1.600.000 cái

0903595049
0903595049