Ngói Chạc 3

Ngói chạc 3

Dùng để lợp ở đỉnh nơi 3 mái giao nhau

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049