Ngói Cuối Nóc

Ngói cuối nóc

Dùng để lợp ở vị trí cuối nóc ( phía 2 đầu hồi)

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049