Ngói Cuối Mái

Ngói cuối mái

Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc hông với các mái nhà có hình chop

Đơn giá tại thị trường Đà Nẵng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

0903595049
0903595049