Kệ chén 06

1,450,000  950,000 

Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Cái

😛 Đơn giá  : Kệ Chén  (inox 304)

kt :60×30 cm : 950.000 cái

kt : 70×30 cm  : 1.150.000cái

kt :80×30 cm  : 1.450.000 cái

0903595049
0903595049