CRC inox 201 Nano: 820×450-2.7mm

1,450,000 

 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

   – Đơn vị tính: Cái

   – Kích thước: 820x450mm – 2.7mm

   – Chất liệu: Inox 201

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén vuông 2 hộc: 1.450.000/cái

   – Chất liệu: Inox 304

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén vuông 2 hộc: 1.850.000/cái

0903595049
0903595049