LD Trắng

350,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Mét

😛 Đơn giáGạch Lục Giác trong nội thành Đà Nẵng

Từ 0< M < 20: Giá: 360.000/M2

           M > 21: Giá: 350.000/M2

Danh mục:
0903595049
0903595049