Gạch Rẽ Quạt Màu Đỏ 30×30

95,000  93,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Mét

😛 Đơn giá: Gạch Lát Vỉa Hè trong nội thành Đà Nẵng

Từ 0< M < 20: Giá: 88.000/M2

           M > 21: Giá: 90.000/M2

0903595049
0903595049