S10 – AL Cửa Trơn ( KT 220 cm x 80 cm)

3,860,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng 

Cửa Trơn :

😛 Đơn vị tính: Bộ

😛 Kích thước : 220 cm × 80 cm – 3.860.000đ

😛 Kích thước : 220 cm × 90 cm – 3.960.000đ

😛 Kích thước : 240 cm × 90 cm – 4.110.000đ

😛 Bảng giá bao gồm thi công và lắp đặt tại công trình theo số lượng chưa bao gồm khóa

PHẦN: Trang Trí

😛 Soi chỉ nhôm ( đường chỉ ngang) : 30.000đ

😛 Soi chỉ nhôm ( đường chỉ dọc ) : 50.000đ

😛 Tạo kiểu, hút màng ( 2 mặt )      : 250.000đ

😛 Cửa có phào chỉ nổi                   : 330.000đ

😛 Khung bao tường ( 200-250mm ) : 430.000đ

😛 Ô kính nhỏ ( KT: 150×600 )        : 180.000đ

😛 Ô kính lớn ( KT 150×1200 )       :  250.000đ

0903595049
0903595049