D04 – AL Cửa Trơn ( KT 230 cm x 80 cm)

Original price was: 3,920,000 ₫.Current price is: 3,490,000 ₫.

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng 

Cửa Trơn: Đơn giá khi mua từ 3 bộ trở lên.

😛 Đơn vị tính: Bộ

😛 Kích thước : 230 cm × dưới 80 cm – 3.490.000đ

😛 Kích thước : 230 cm × 81 đến 90 cm – 3.590.000đ

😛 Kích thước : 230 cm × 91 đến 98 cm – 3.740.000đ

😛 Đơn giá chưa bao gồm khoá cửa, thi công và lắp đặt tại công trình

PHẦN: Trang Trí

😛Kẻ chỉ nhôm: 70.000đ/ đường

😛 Tạo kiểu, hút màng ( 2 mặt )  : 300.000đ

😛 Cửa có phào chỉ nổi                   : 430.000đ/ cửa

😛 Khung bao tường ( 200-250mm ) : 430.000đ

😛 Ô kính nhỏ ( KT: 150×600 )        : 180.000đ

😛 Ô kính lớn ( KT 150×1200 )       :  250.000đ

0903595049
0903595049