CRC-02 (inox304)

850,000  750,000 

 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

   – Đơn vị tính: Cái

   – Kích thước: 40x75cm

   – Chất liệu: Inox 304

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén 1 hộc : 750.000/cái

0903595049
0903595049