Tranh Sơn Dầu BT14

Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 960,000 ₫.

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Kích thước

+ 60x69cm giá: 960.000/ bức

+ 50x70cm giá: 1.200.000/bức

+ 60x80cm giá: 1.440.000/ bức

😛 Số lượng từ hai tranh trở lên giảm 10.000/bức

Tranh sơn dầu là quá trình vẽ bằng bột màu với môi trường dầu khô làm chất kết dính. Các loại dầu sấy thường được sử dụng bao gồm dầu hạt lanh, dầu hạt anh túc, dầu óc chó và dầu cây rum. Sự lựa chọn của dầu tạo ra một loạt các tính chất cho sơn dầu, chẳng hạn như lượng màu vàng hoặc thời gian khô. Một số khác biệt, tùy thuộc vào dầu, cũng có thể nhìn thấy trong ánh sáng của sơn.

0903595049
0903595049