TĐK-07

1,900,000  1,500,000 

Gạch thảm Đà Nẵng

Kích thước gạch 60×60: 1.500.000/m2

Kích thước gạch 80×80: 1.700.000/m2

Nhận làm theo kích thước của khách

0903595049
0903595049