GT05 – ( 1,2×1,8m ) – PT

2,000,000 

Gạch thảm Đà Nẵng

Kích thước gạch 60×60: 2.000.000đ – ( 1,2×1,8m )

Kích thước gạch 80×80: 3.300.000đ – ( 1,6×2,4m )

Nhận làm theo kích thước, mẫu của khách

0903595049
0903595049