Sika Tilebound GP – Giá mua trên 3 sản phẩm

Original price was: 346,000 ₫.Current price is: 310,000 ₫.

Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

🥰Đơn vị tính: bao 25kg

🥰Định mức: 3-5kg/m2

🥰Đơn giá: 310.000đ

Đơn giá áp dụng khi mua trên 3 sản phẩm

Danh mục:
0903595049
0903595049