MS-336

1,010,000 

–  Đá đen vân mây lip khối

–  Kích thước: 5070x12cm

–  Giá: 1.010.000/cái

0903595049
0903595049