Khuyến cáo dành cho Chủ Nhà

Các khuyến cáo dành cho khách hàng

  • Về trang phục: khi thợ đến làm thì a thợ đó phải mamg áo có logo Trần Thị
  • Khuôn mặt giống trên app ( mới cho vô nhà)
  • Nếu có thỏa thuận bảo hành thì khách hàng chụp màn hình lưu lại khi cần
  • Trong quá trình làm khách hàng phải Thuê Làm Việc trên app ( dữ liệu sẽ chuyển về cho Trần Thị) lúc đó chúng tôi mới có trách nhiệm hỗ trợ chủ nhà  các trường hợp sau:
    ** khi sảy ra mất mát
    ** Khi xâm hại đến thân thể
    ** chưa đến hạn hết bảo hành mà hỏng hóc
0903595049
0903595049