GT09 – ( 1,6×1,6m ) – PT

2,300,000 

Gạch thảm Đà Nẵng

Kích thước gạch 80×80: 2.300.000đ – ( 1,6×1,6m )

Nhận làm theo kích thước, mẫu của khách

0903595049
0903595049