Đá suối

210,000  190,000 

Loại đá :Đá suối

Đơn Vị : m2

Đơn giá: 190.000/m2

( chưa bao gồm chi phí vận chuyển)

0903595049
0903595049