Anh Hoàng – 10 Bộ cửa Nhựa

 Ngày 21/10 lắp 5 bộ cửa nhựa cho Anh Hoàng: 0914.273.392 – 156 Tô Hiến Thành

Ngày 15/11 lắp 5 bộ cửa đường 33/16 Ngô Chân Lưu

Anh Hoàng là một nhà thầu lớn tại Đà Nẵng, Trần Thị luôn biết ơn những đơn vị những khách hàng đã tin tưởng ủng hộ, luôn cố gắng hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu để không làm mất uy tín của những đơn vị hợp tác và khách hàng

Đặc biệt là trong phần chăm sóc xử lý những vấn đề phát sinh sau khi bán hàng, luôn tiếp nhận ý kiến của khách và có mặt nhanh nhất để xử lý vấn đề

0903595049
0903595049