Lavabo Để Bàn 378

750,000  690,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Cái

😛 Đơn giá: 970.000/cái

0903595049
0903595049