230BB (605x350x110mm)-TDP

850,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Cái 

😛 Kích thước: 605x350x110mm

😛 Đơn giá: 850.000/cái ( không kèm bộ xả và sen vòi)

0903595049
0903595049