KC 01 ( KT 60X30 CM )

650,000  450,000 

Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: Cái

😛 Đơn giá  : Kệ Chén  (inox 304)

kt :60×30 cm : 450.000 cái

kt : 70×30 cm  : 490.000 cái

kt :80×30 cm  : 530.000 cái

0903595049
0903595049