Hoà Phát D22-CB300

574,000  561,000 

😛 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

😛 Đơn vị tính: cây

😛 Đơn giá: Sắt Hoà Phát D22-CB300 trong nội thành_ Giá: 493.000đ/cây

0903595049
0903595049