CRC-06 (INOX 201)

690,000  550,000 

 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

   – Đơn vị tính: Cái

   – Kích thước: 40x75cm

   – Chất liệu: Inox 304

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén 1 hộc : 550.000/cái

0903595049
0903595049