CRC-03 (inox 201)

1,240,000  1,200,000 

 Giao hàng trong địa bàn Đà Nẵng

   – Đơn vị tính: Cái

   – Kích thước: 40x73cm

   – Chất liệu: Inox 201

  –  Đơn giá chậu rửa giá chậu rửa chén vuông 2 hộc : 1.200.000/cái

0903595049
0903595049